Ölüm ve yaralamalı trafik kazalarında, kazanın sıcaklığı ortadan kalktıktan sonra maddi ve manevi tazminat durumlarının yanı sıra ceza hukuku ile ilgili sorunlar kişilerin karşısına çıkabilmektedir.

Bu sorunların bir kısmı Adli Tıbbi sorunlardır.

Özellikle yaralamalı kazalarda maluliyet oranı, kaza sonrası bakıcı süresi ve kaza sonrası iş görmezlik süreleri kişinin alacağı tazminat miktarını doğrudan etkilemektedir.

Bu raporların mutlaka deneyimli adli tıp uzmanları tarafından alınması gerekir.

Zamanında ve doğru olarak alınan bilirkişi raporu, bu tür süreçlerde hem sigorta şirketleri hem de kişiler bazında işlerin daha kısa sürede yapılmasına katkı sağlar.

Kimler rapor alabilir;

Kişiler

Avukatlar (müvekillerinin adına)
Sigorta Tahkim Hakemleri

Sigorta şirketleri