Hakkımızda

Ak Hasar Danışmanlık

Hakkımızda

 

Trafik kazaları iş kazaları, kazalar nedeni ile oluşan zararların tazmini için uzman danışman ve bilir kişiler ile sağlık uzmanları sigarta teminatı kapsamında yer alan tüm alanlarda vatandaşlarımıza danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Konusunda uzman doktorlar ve adli tıp uzmanlarından oluşacak kurullar tarafından hazırlanacak uzman görüş raporu aracılık hizmeti sunmaktayız.

 Kaza sonrası oluşabilecek tüm psikolojik ve travmatik sorunların tespiti ve takibi,

 Kaza sonrası oran tespitine olanak verecek gerekli muayenelerin yaptırılabilmesi için ilgili uzmana yönelik açıklayıcı talep metni hazırlanması,

 Kazadan kaynaklı geçici maluliyet (iyileşme ve tıbbi şifa) süresinin tespiti,

 Kazadan kaynaklanan bakıma muhtaçlık süresinin tespiti,

 Kaza nedeni ile oluşan kalıcı maluliyet oranının 01.10.2008 tarihli ve 27021 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmelik,

 30.03.2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları hakkında Yönetmelik,

 20.02.2019 tarihli ve 30692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Erişkinleriçin Engellilik Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik Uyarınca ayrı ayrı tespiti,

 Tedavi giderlerinin kaza ile bağının bulunup bulunmadığının ve sağlık mevzuatına uygun olup olmadığının tespiti.

PROFESYONELLİK

İşinde uzman kadrosuyla kaliteli hizmet vermekteyiz.

GÜVEN

Doğru bilgilendirme ve yönlendirilme ile karşılaştığınız sorunlara çözüm sağlamaktayız.